Flamingo, splash, splashing, beak and water HD photo by Ray Hennessy (@rayhennessy) on Unsplash