Transamerica pyramid photo by Matthias Mullie (@matthiasmullie) on Unsplash