View from Poprad /Tatra Mountains photo by Tomy Kotlar (@tomykotlar) on Unsplash