Kyoto zen garden photo by Yuriy Rzhemovskiy (@yuriyr) on Unsplash