Concrete city hall plaza photo by Scott Webb (@scottwebb) on Unsplash