Ice skating on frozen lake photo by Adam Przewoźny (@adam_przewozny) on Unsplash