Gondola ski lift photo by Redd Angelo (@reddangelo16) on Unsplash