Amazing Ferris Wheel photo by Sharosh Rajasekher (@sharosh) on Unsplash