Pink-blossom-novosibirsk photo by Kseniya Petukhova (@petukhova) on Unsplash