Airplane on a twilight sky photo by Leio McLaren (@leiomclaren) on Unsplash