Happy Birthday photo by Hans Vivek (@rickyzden) on Unsplash