തോണിക്കാരൻ, by Rj Here | Unsplash
MakeNikon
ModelNIKON D5100
Shutter speed1/15s
Aperture--
Focal length35mm
ISO200
Published onJune 14, 2017
Dimensions2975 × 4206