Brunch photo by Natasha Kapur (@tashytown) on Unsplash