Lonely tree photo by Rizki Budisatrio (@rizki_u) on Unsplash