Moving stars above Fryeburg photo by Jeff Golenski (@jeffgolenski) on Unsplash