Nature Prenuptial Shoot photo by Glenn Posadas (@glenn_boy13) on Unsplash