Muggenhof U-Bahn Station photo by Dmitri Popov (@dmpop) on Unsplash