Bayou Cypress photo by Kyle Glenn (@kylejglenn) on Unsplash