Pipe Spring, Arizona photo by Alexander Kafka (@akafka) on Unsplash