The Bando Diaries photo by Matthew Hamilton (@thatsmrbio) on Unsplash