Way to the heaven photo by Anastasia Petrova (@anastasia_p) on Unsplash