Pastel sky photo by Fernando Reyes (@onsoho) on Unsplash