Rời xa chốn thị thành về miền quê xa xôi photo by Dương Hoàng (@milkita) on Unsplash