– –– ––––
––– – ––– – –
– –– ––––
––– – ––– – –

Last trip to Karkonosze, to Mały Staw.

TrackingTrackingTrackingTracking