Škoda Yeti’s highways and byways photo by Jakub Belko (@jakubbelko) on Unsplash