Eye Spy photo by Andy Omvik (@andyomv1k) on Unsplash