Flower, package, love and plant HD photo by Elena Ilyinskaya (@elenailyinskaya) on Unsplash