The boy playing the Jo Kerry Lee photo by Junxiang Wang (@wangdandan) on Unsplash