Pastel sky over mountains photo by Tobias Tullius (@tobiastu) on Unsplash