Pointe du Hoc photo by Alex Vasey (@avase) on Unsplash