Black and white branches photo by Alberto Montalesi (@alberto_montalesi) on Unsplash