Lickety Split photo by Vivian Arcidiacono (@varcidi) on Unsplash