Hanami in Osaka photo by Richard Bernstein (@richb201) on Unsplash