Shadow of the city photo by Evgeny Vinogradov (@jenius11) on Unsplash