Shanghai photo by Pavel Dvorak (@paveldvorak) on Unsplash