Blinding lights photo by Pratham Gupta (@pratham061) on Unsplash