white fountain pen on white open book
white fountain pen on white open book

Cologne caligraphy

TrackingTrackingTrackingTracking