Two Horse photo by Nata Pikozh (@kiarra) on Unsplash