three men using binoculars
three men using binoculars

استهلال تلاش برای رؤیت هلال ماه را گویند. این عمل دارای ارزش نجومی است، زیرا ماه قمری ممکن است ۲۹ یا ۳۰ روزه باشد و مشاهده ماه نو گاه کاری دشوار و نیازمند محاسبات نجومی است. از نظر اسلام نیز این کار مهم و مستحب محسوب می‌شود. زیرا مناسبت‌های دین اسلام بر مبنای گاه‌شمار قمری تنظیم شده‌است. در عکس فوق عده ای متخصص از یک موئسسه نجومی اسلامی در قم، در بلندی های بوستان علوی در حال استهلال ماه شوال هستند.

TrackingTrackingTrackingTracking