Man reading in office photo by Bethany Legg (@bkotynski) on Unsplash