Resting Rocks photo by Job Savelsberg (@jobsavelsberg) on Unsplash