Trip to Hovsgol photo by Oyunbold Kolup (@boldush45) on Unsplash