Mossy zigzagging road photo by Jon Flobrant (@jonflobrant) on Unsplash