Equity Point Hostel Rooftop Bar photo by Igor Ovsyannykov (@igorovsyannykov) on Unsplash