EPFL metro Station photo by Olivier Fahrni (@olivierfa) on Unsplash