Upsidedown photo by Tiago Osório (@tiagosorio) on Unsplash