Iceland road photo by Nata Pikozh (@kiarra) on Unsplash