The lake photo by Evgenia Buyko (@reikani) on Unsplash