Haze on a snowy peak photo by Deniz Altindas (@omeganova) on Unsplash