Hamlet Spili photo by Sofia Orekhovska (@sofii) on Unsplash